Ann Linnemann

Jeg udfører små serier af hånddrejede brugsting i eget design, der er specielt udviklet til mit pottemagerværksted. Tingene er oftest viderebearbejdede ud fra det runde hånddrejede til asymmetrisk form. En klar symbiose mellem form, materiale og drejeteknik er essentiel. Desuden arbejder jeg med keramiske billedværker og skulpturel form, der ofte rummer referencer til mennesket, bevægelse og kropssprog. Værkerne afspejler min fascination af mange forskellige kulturer, mennesker og deres historie. Jeg interesserer mig for de hemmelige lag i værkerne. Det drømmende og ukonkrete, der gemmer sig i objektets konkrete virkelighed. Dialogen med beskueren og historien, der ligger til grund for oplevelsen.